Rada Osiedla Żegrze - wsparcie dla szkoły

Na czym polega i jak przebiega współpraca Gimnazjum 

nr 27 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Stanisława Maczka

z  Samorządem Pomocniczym Radą Osiedla Żegrze?

 

 

- troska i dbałość o właściwe funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym;

 

- wsparcie finansowe szkoły, w tym: dofinansowanie działalności Rady Rodziców, organizacja wypoczynku dla uczniów szkoły w czasie ferii zimowych i letnich, dotacja na nagrody w organizowanych przez szkołę imprezach;

 

- organizacja Turnieju Piłkarskiego z okazji Dnia Niepodległości;

 

- środki finansowe przeznaczone na prace modernizacyjne i doposażenie bazy lokalowej szkoły.