Środki finansowe

Środki finansowe przeznaczone w roku 2016 przez Samorząd Pomocniczy 
Rada Osiedla Żegrze wspierające działalność Gimnazjum nr 27 
z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Stanisława Maczka w Poznaniu

 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE

 

KWOTA

 

WYPOCZYNEK DLA DZIECI W CZASIE FERII ZIMOWYCH I LETNICH

 

8 500 zł

 

REMONT PLACÓWKI

 

16 500 zł