Integracyjna Akcja Lato

Akcja Lato w Gimnazjum nr 27 z Oddziałami Integracyjnymi  

im. gen. Stanisława Maczka w Poznaniu

         W pierwszym tygodniu wakacji letnich odbyła się w naszej szkole Integracyjna Akcja Lato. Uczniowie odwiedzili Stare Zoo, byli w kinie, mieli poczęstunek w pizzerii i w MC Donaldzie. Odbyły się zajęcia artystyczne nawiązujące do wycieczek oraz dzień sportu, na którym tradycyjnie rozegrano turniej bocci. Wszystkie dzieci otrzymały upominki i pamiątkowe dyplomy.