Świetlica profilaktyczna

Plan pracy świetlicy profilaktycznej

w Gimnazjum nr 27 im. gen. Stanisława Maczka w Poznaniu

18 września – 21 grudnia 2017 r.

Dzień:

Tytuł zajęć:

Prowadzący:

Godziny:

 

 

 

Poniedziałek

DOBRY WYBÓR
warsztaty na temat prowadzenia zdrowego trybu życiu, bezpieczeństwa, szkodliwości używek

 

p. Krzysztof Klimecki

 

14.30 – 15.30

COOLTUROWNIA
zajęcia twórcze, nauka na wesoło, gry i zabawy stolikowe, doświadczenie możliwości konstruktywnego spędzania wolnego czasu

 

p. Mariusz Mikołajczyk

 

14.30 – 15.30

 

 

Wtorek

MISJA NASTOLATEK
konsultacje i rozmowy z rodzicami oraz nauczycielami dotyczące kwestii wychowawczych oraz budowania pozytywnych relacji z młodzieżą

 

p. Mariusz Mikołajczyk

 

14.30 – 15.30

 

 

 

 

Środa

NIE CZYŃ DRUGIEMU CO TOBIE NIEMIŁE
Warsztaty radzenia sobie z agresją, profilaktyka zachowań przemocowych, elementy treningów komunikacji i trening interpersonalny

 

p. Damian Stanisławski

 

15:30-16:30

 

COOLTUROWNIA
zajęcia twórcze, nauka na wesoło, gry i zabawy stolikowe, doświadczenie możliwości konstruktywnego spędzania wolnego czasu

 

p. Marta Sokołowska

 

15.30 – 16:30

 

Czwartek

JESTEM NA NIE
warsztaty profilaktyczne, spotkania na temat szkodliwości działania środków psychoaktywnych, elementy treningu asertywności, filmoteka (do ustalenia z grupą)

 

p. Marta Siennicka

 

15.30 – 16.30