Samorząd Uczniowski

Przewodniczący : Kacper Bestrzyński  (klasa IIIc)

Zastępca: Gabriela Brzostowska (klasa VIa)

Skarbnik: Aleksandra Sobkowiak (klasa Va)

Sekretarz: Nikola Włódarczyk (klasa VIb) 
 

Opiekunowie:

Pani Dominika Król

Pani Julia Jarzina

 Pani Monika Derda 

 Spotkania organizacyjne odbywają się
piątki na przerwie o godz. 10.30 (sala 224)