Samorząd Uczniowski

Przewodniczący : Filip Ochocki (klasa IIIa)

Zastępcy: Marta Rocławska (klasa IIIa)

Skarbnik:

Członkowie:
 

Opiekun: mgr Małgorzata Szymańska

 Spotkania organizacyjne odbywają się
piątki na przerwie o godz. 10.30 (sala 224)