Rada Rodziców

TERMINY SPOTKAŃ RADY RODZICÓW - II semestr:


13.04.2015      godz. 18.00
11.05.2015      godz. 18.00

08.06.2015      godz. 18.00

Spotkania odbywają się na I piętrze w wybranej (w danym dniu) sali.

 

SKŁADKA:

Składka na Radę Rodziców wynosi 30zł na rok (3zł/m-c)

Pieniążki można wpłacać skarbnikom klasowym. Zebrana kwota przeznaczona zostanie na zakup nowej kserokopiarki, nagrody w konkursach szkolnych oraz dofinansowanie imprezy na zakończenie klas III.