Kontakt

Gimnazjum nr 27 z Oddziałami Integracyjnymi

im. gen. Stanisława Maczka w Poznaniu

Zespół Szkół z Oddziałami
Integracyjnymi nr 1 w Poznaniu

61 - 249 Poznań,
os. Stare Żegrze 1,
(61) 8 789 - 690,
(61) 8 797 - 791;
fax: 0(61) 8 796 - 575

Imię i nazwisko:

Telefon kontaktowy:

E-mail:
Treść: