Kadra

DYREKTOR

ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYNYMI NR 1


mgr Anna Świderska

 


WICEDYREKTORZY


 

SP nr 50
(klasy 7-8, oddziały gimnazjalne)

mgr Natalia Wojciechowska

Dyżur: poniedziałek 14.30 - 16.00

   

SP nr 50
(klasy 0-6)

mgr Krzysztof Żmuda-Trzebiatowski

Dyżur:  piątek 14.00 - 15.30

 


   

Przedszkole nr 186

 mgr Alina Pilarczyk

Dyżur:  wtorek 15.00 - 16.30