Wychowawcy 2017/2018

Klasy drugie

 Klasa  Wychowawcy  Sala
 2 as K. Koszewska-Plich, R. Dutkiewicz 122
 2 bi D. Mocek  210
 2 c K. Klimecki, T. Szlandrowicz  110
 2 d  D. Osztynowicz, M. Krajewska  209
 2 e A. Krysiak, S. Andrzejewski  212

Klasy trzecie

 Klasa  Wychowawcy  Sala
 3 as Ł. Siwecki, D. Cukrowska  213
 3 bi

A. Cammarano-Świerkowska, K. Klimecka

 223
 3 c
M. Mikołajczyk, M. Sokołowska  213
 3 d
S. Buziuk-Klimaszyk, G. Weymann-Redlińska  222
 3 e
 M. Derda, I. Muc-Konieczna  107