Nauczyciele 2017/2018

 Biblioteka  mgr Anna Kuźniak
 Pedagog

 mgr Monika Walczak

 mgr Damian Stanisławski

 Psycholog  mgr Marta Siennicka 

 

 Przedmiot  Nauczyciele
 język polski

 mgr Aleksandra Krysiak

 mgr Sławomir Andrzejewski

 mgr Anna Domagała

 mgr Barbara Leonkowska

 język angielski

 mgr Alina Kizierowska

 mgr Karolina Wdowiak

 język francuski

 mgr Joanna Ostrowska

 język hiszpański  mgr Daria Osztynowicz
 język niemiecki

 mgr Anna Olejarczyk

 matematyka

 mgr Danuta Mocek

 mgr Aleksandra Zapalska

 mgr Monika Krajewska

 mgr Aleksandra Biernacka

 fizyka  mgr Krzysztof Klimecki
 biologia

 mgr Patrycja Bullert

 geografia

 mgr Sabina Buziuk-Klimaszyk

 mgr inż. Mariusz Mikołajczyk

 chemia

 mgr Marta Sokołowska

 historia

 mgr Bartosz Czamański

 mgr Gabriela Weymann-Redlińska

 mgr Jolanta Wierzbicka-Nowak

 wos, wdż  mgr Gabriela Weymann - Redlińska
 informatyka

 mgr Hieronim Ekert

 mgr Monika Krajewska

 zajęcia techniczne  mgr Hieronim Ekert
 muzyka  mgr Monika Derda
 plastyka  mgr Iwona Muc-Konieczna
 zajęcia artystyczne

 mgr Monika Derda

 mgr Iwona Muc-Konieczna

 religia

 mgr Katarzyna Klimecka

 mgr Tomasz Szlandrowicz

 edb  mgr Leszek Migdałek
 wychowanie fizyczne

 mgr Dorota Cukrowska

 mgr Katarzyna Koszewska-Plich

 mgr Natalia Wojciechowska

 mgr Robert Dutkiewicz

 mgr Łukasz Siwecki

 rehabilitacja

 rewalidacja

 

  wspomaganie

 

 mgr Natalia Wojciechowska

 mgr Anna Cammarano-Świerkowska, mgr Monika Derda

mgr Izabela Filipowska, mgr Sabina Buziuk-Klimaszyk, mgr Iwona Muc-Konieczna,
mgr Aleksandra Krysiak, mgr inż. Alina Dobrzyńska,
mgr Danuta Leszczyńska