Najważniejsze informacje i terminy

 Kalendarz II semestru

 • 30.01 - 12.02.2017 - ferie zimowe 
 • 13.04 - 18.04 - przerwa wiosenna 
 • 23.06.2017 - zakończenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych 
   
 • Egzaminy gimnajzalne 
  19.04.2017 - część humanistyczna 
  20.04.2017 - część matematyczno-przyrodnicza
  21.04.2017 - część językowa 
  dodadkowe terminy egzaminu gimnazjalnego 
  01.06, 02.06 i 05.06.2017 

   
 • Dni do odpracowania
  25.02.2017 (sobota) za 02.05.2017 
  Gimnazjum 27 - Projekt "Idzie wiosna"
  SP 50 - Projekt "Drzwi Otwarte" 
  27.05.2017 (sobota) za 16.06.2017 
  Gimnazjum 27 i SP 50 - Projekt "Majówka" 
   

Terminy zebrań i konsultacji w II semestrze

Wszystkie zabrania i konsultacje odbędą się o godz. 17:00.

 • 13.03.2017 - zebranie
 • 10.04.2017 - konsultacje 
 • 08.05.2017 - zebranie, poinformowanie o zagrożeniach oceną niedostateczną
                           i oceną naganną z zachowania 
 • 05.06.2017 - konsultacje 
 • 09.06.2017 - wystawienie ocen rocznych, pisemne poinformowanie uczniów
                           i rodziców o proponowanych ocenach rocznych 
 • 19.06.2017 - rada klasyfikacyjna roczna