Integracja

Szkoła jest placówką integracyjną. Na każdym poziomie nauczania prowadzimy klasy integracyjne i ogólnodostępne.

W klasach integracyjnych uczniowie niepełnosprawni wspierani są przez nauczyciela wspomagającego.

Dysponujemy przestronnymi salami i wyposażeniem dostosowanym dla uczniów niepełnosprawnych- pojazdami, windą, toaletami.

W szkole znajduje się sala rehabilitacyjna oraz sala wypoczynkowa, gdzie uczniowie odpoczywają i otrzymują pomoc w poruszaniu się po szkole.

Uczniowie niepełnosprawni mają zapewniony transport na zajęcia.

Audycja o szkole (Radio Merkury) [6.6 MB]