Historia szkoły

 


Gimnazjum nr 27 z Oddziałami Integracyjnymi zajmuje trójskrzydłowy budynek znajdujący się na osiedlu Stare Żegrze w dzielnicy Rataje.

Gimnazjum powołane zostało w roku 1999 i funkcjonowało samodzielnie aż do roku 2002, kiedy postanowiono desygnować Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 i wcielić nasze Gimnazjum oraz Szkołę Podstawową nr 50.

Szkoła nasza jest placówką samorządową podlegającą Zarządowi Miasta Poznania. Realizuje pełny program przedmiotów ogólnokształcących w zakresie trzyletniego gimnazjum. Uczniowie ponadto rozwijają swoje umiejętności i talenty, uczestnicząc w licznych kołach zainteresowań.

W ramach siatki godzin uczniowie pobierają naukę czterech języków obcych. Uczymy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i francuskiego.


Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna umożliwia uczniom dogodne warunki pracy, stawiamy bowiem na indywidualizację nauczania. Uczniom szczególnie uzdolnionym zapewniamy indywidualny tok nauczania oraz konsultacje z nauczycielami.

Szkoła stwarza ponadto niepowtarzalny klimat oparty na wzajemnej życzliwości i chęci pomagania innym, szczególnie widoczne jest to w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Działalność naszej placówki podporządkowana jest zintegrowaniu z otoczeniem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dlatego utworzone zostały w szkole oddziały integracyjne. Wychowankowie nie tylko zdobywają tu wiedzę merytoryczną, ale przede wszystkim uczą się tolerancji oraz umiejętności współdziałania w grupie. Każdemu niepełnosprawnemu dziecku zapewniamy dowóz do szkoły, odpowiednio wyposażonymi i przeznaczonymi do tego celu samochodami.

Pracownie: chemiczna, fizyczna, matematyczna, biologiczna, historyczna, polonistyczna oraz informatyczna stanowią niezbędną pomoc w uzyskiwaniu efektów metodycznych oraz pedagogicznych.

Wsparcie w rozwijaniu zainteresowań stanowi oferta biblioteki z czytelnią i internetem.

Szkoła dysponuje również kompleksem sportowo – rekreacyjnym, w skład którego wchodzą 2 sale gimnastyczne, boisko ze sztuczną nawierzchnią, 2 boiska do gry w siatkówkę i koszykówkę.

Oprócz tego dzieci otoczone są opieką medyczną, rehabilitacyjną oraz psychologiczno – pedagogiczną. Działa tu również świetlica profilaktyczna.

Choć historia naszego gimnazjum jest niezbyt długa, zdążyliśmy już wprowadzić do uczniowskiego życia kilka form działalności pozalekcyjnej, które już dziś stanowią o tradycji szkoły. Organizujemy: Dni Europy, Dzień Sportu, Dzień Gimnazjalisty, Dzień Ekologiczny, Bal: Absolwenta oraz Happeningi np. Wiosna w Sztuce. Ponadto organizujemy cyklicznie: Międzyszkolny Turniej Wiedzy Humanistycznej oraz Międzyszkolny Turniej Wiedzy Matematyczno – Przyrodniczej, a także Przegląd Kolędy Obcojęzycznej.