Lekcje terapeutyczne

« powrót26.10.2018W dniu 26 października b.r. w naszej szkole odbyły się lekcje terapeutyczne prowadzone przez pracownika fundacji Nowe horyzonty. W spotkaniach uczestniczyli wszyscy uczniowie klas trzecich Gimnazjum oraz klas ósmych Szkoły Podstawowej.

Lekcje te były kolejnym, po spotkaniach ze strażą Miejską i Policją, etapem oddziaływań profilaktycznych w ramach programu Poznań uzależniony od profilaktyki i dotyczyły w głównej mierze wpływu alkoholu na organizm ludzki. Zajęcia prowadzone były metodami aktywizującymi grupę z wykorzystaniem technologii multimedialnej. Dziękujemy naszej młodzieży za aktywny udział w zajęciach i mamy nadzieję, iż wiedza zdobyta na warsztatach pomoże świadomie i odpowiedzialnie kierować własnym życiem.