Projekt "Uczeń z pasją"

« powrót06.09.2018Informujemy, ze szkoła przystąpiła do projektu edukacyjnego Uczeń z pasją. Są to zajęcia wyrównawcze i rozwijające uzdolnienia prowadzone w klasach VII - VIII i GIM.

Formularze zgłoszeniowe i ulotki informacyjne można pobrać w sekretariacie szkoły. Zajęcia rozpoczną się z początkiem października roku szkolnego 2018/2019. Na stronie https://uzp.poznan.pl/ zamieszczono więcej  informacji dotyczących projektu.