Odwiedzamy Wydział Chemii

« powrót22.11.2017 EKSTREMALNE WARUNKI MARSA I WENUS

W środę 22 listopada 2017 roku dziesięciu uczniów naszej szkoły wzięło udział
w wykładzie otwartym na Wydziale Chemii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza

w Poznaniu. Wykład połączony z pokazem eksperymentów chemicznych poprowadzili:
mgr Aleksandra Półrolniczak oraz mgr Szymon Sobczak. Uczniowie dowiedzieli się,
jaki klimat panuje na Marsie i Wenus oraz czy możliwa jest ich kolonizacja.

Dodatkowo zainteresowani mieli okazje zobaczyć ciekły tlen, argon, azot
oraz przemiany fazowe dwutlenku węgla. Odpwiedzi na nurtujące pytania naszych młodych badaczy udzieliła pani Marta Sokołowska, nauczycielka chemii, która zorganizowała
to wyjście. 

>> ODWIEDŹ NASZĄ GALERIĘ <<