GIEŁDA SZKÓŁ

« powrót21.03.2017           21 marca 2017 r. w naszym gimnazjum odbyła się Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych. Impreza została zorganizowana w szkolnej auli w godz. 10:00 - 12:30.

Przeznaczona była dla uczniów klas trzecich w ramach doradztwa zawodowego. Uczestniczyło
w niej  10 szkół ponadgimnazjalnych naszego miasta. Najliczniej prezentowane były zespoły szkół. Gimnazjaliści poznali ofertę edukacyjną następujących szkół: Zespołu Szkół Budowlano - Drzewnych , Zespołu Szkół Ekonomicznych , Zespołu Szkół Elektrycznych nr 2, Zespołu Szkół Budownictwa nr 1, Zespołu Szkół Łączności, Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół
nr 6 , Zespołu Szkół z Rokietnicy - Technikum w Poznaniu.

         Odwiedzili również naszą szkołę przedstawiciele 2 liceów ogólnokształcących przedstawiając osiągnięcia uczniów, profile klas oraz funkcjonowanie szkoły.  Informacje   przekazali  uczniowie z XIV Liceum i XXXVII Liceum wspierając się prezentacjami multimedialnymi.

       Prezentacje szkół były przygotowane profesjonalnie, często w postaci filmów, które  pokazywały życie codzienne szkoły, a oferty edukacyjne zawierały najistotniejsze szczegóły dotyczące profili klas,  nauczanych języków oraz specyficznych cech dotyczących zawodów.

          Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali informacji oraz obejrzeli filmy i  prezentacje. Chętnie zadawali pytania w czasie indywidualnych rozmów przy stanowiskach poszczególnych szkół. Do ich dyspozycji pozostały ulotki, plakaty i prezentowe gadżety. Przedsięwzięcie okazało się sukcesem i warte jest powtórzenia w przyszłym roku. Może już na stałe, 21 marca w kalendarzu naszej szkoły, będzie dniem, w którym odbywają się  spotkania z przedstawicielami szkół ponadpodstawowych.

 

 

Zdjęcia z Giełdy Szkół Ponadgimnazjalnych - nasza galeria