Inwazja ekonomistów na Grunwald

« powrót06.05.20156 maja 2015 r. uczniowie klas III uczestniczyli w warsztatach o tematyce ekonomicznej, które przeprowadziła nauczycielka Zespołu Szkół Ekonomicznych pani Jolanta Komorniczak. Miały one charakter mini wykładu, natomiast w części warsztatowej gimnazjaliści rozwiązywali zadania związane z bankami,  lokatami, kredytami, odsetkami.

Warsztaty były częścią wprowadzającą do tematyki gry o charakterze miejskim, która  odbędzie się 29 maja 2015 r. i przyjęła nazwę " Inwazja ekonomistów na Grunwald".

Nasze gimnazjum w tych rozgrywkach  reprezentować będzie trzyosobowa drużyna. Gra zostanie przeprowadzona na obszarze wyznaczonym ulicami: Bułgarska, Grunwaldzka i Marcelińska.

Uczestnicy muszą poznać topografię terenu, ponieważ będą się przemieszczać w tym obrębie od punktu do punktu. Najważniejszym jednak elementem  będzie wiedza ekonomiczna, zdobyta w czasie warsztatów i przyswajana indywidualnie  przez graczy z materiałów udostępnionych przez organizatora. Każdy punkt na mapie tej gry to zadania w postaci pytań, zagadek i problemów ekonomicznych. Liczy się precyzja odpowiedzi, ponieważ będą one punktowane, ważny jest też czas przemieszczania się na wyznaczonej trasie. Organizator - Zespół Szkół Ekonomicznych zapewnia dobrą zabawę, opiekę uczniów tej szkoły nad uczestnikami, atrakcyjne nagrody i promocję ekonomii w życiu codziennym.

Opiekunem i koordynatorem działań z ramienia naszej szkoły jest Pani Gabriela Weymann- Redlińska.