Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

« powrót05.05.2015Ojczyzna nasza już jest ocalona. Swobody nasze zabezpieczona. Jesteśmy odtąd narodem wolnym i niepodległym.

Konstytucja 3-MajaDnia 4 maja bieżącego roku w auli szkoły odbył się uroczysty apel dla uczczenia rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-Maja. Uczestnikami wydarzenia byłi nauczyciele oraz uczniowie SP nr 50 w Poznaniu i Gimnazjum nr 27 w Poznaniu. Społeczności szkolnej przybliżono okoliczności przyjęcia ustawy przez sejm,  jak też jej wagę dla przyszłości narodu poprzez regulację ustroju prawnego. Przypomniano fragment tekstu Konstytucji uchwalonej w 1791r.

Całość przedstawienia została bogato zilustrowana historycznymi slajdami prezentowanymi na dwóch ekranach.
Ponadto usłyszeliśmy najpiękniejsze utwory poetyckie upamiętniające tę chlubną kartę Rzeczypospoilitej. Pojawiły się też teksty literackie  nawiązujące do przeszłości Polski w wykonaniu najzdolniejszych uczniów naszego gimnazjum.
Podniosłość wydarzenia podkreślił chór szkolny, odtwarzając między innymi pieśni: Witaj majowa jutrzenko oraz hymn państwowy. Apel prowadzili: Wiktoria Topolska z klasy IIc i Filip Ochocki z Ia.

Uroczystość wraz z uczniami przygotowali: Zbigniew Ruczaj, Aleksnadra Krysiak i Monika Derda.